Other: editing and proofreading

Printed books:

 1. Balcerowicz B., O wojnie. O pokoju. Między esejem a traktatem, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013.
 2. Budzich D., Kowalska A., Wędrówki matematyczne. Testy przygotowujące do nowej formuły sprawdzianu obowiązującej od 2015 roku, Wydawnictwo Niko, Kijewo Królewskie 2013.
 3. Huk-Dacewicz A., Cykl scenariuszy dla uzdolnionych uczniów kl. III szkoły podstawowej w ramach kółka polonistycznego poświęcony mniejszościom narodowym i etnicznym w Polsce, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kraków 2012.
 4. Kaczmarski M., Korotkiewicz-Kaczmarska E., Alergia i nietolerancja pokarmowa. Mleko i inne pokarmy, Wydawnictwo Help-Med, Kraków 2013.
 5. Kędra M., Smakowanie świata, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kraków 2012.
 6. Kocurek M. i in., Przewodnik merytoryczny dla koordynatorów współpracy i sieci kształcenia, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kraków 2012.
 7. Kołodziejczyk K., Stosunki Unii Europejskiej z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Rola i znaczenie umów w zakresie handlu i pomocy rozwojowej, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013.
 8. Krysińska B., Cyferki – bawię się i uczę, Wydawnictwo Niko, Kijewo Królewskie 2013.
 9. Krysińska B., Literki – bawię się i uczę, Wydawnictwo Niko, Kijewo Królewskie 2013.
 10. Machałek M., Usowicz J., Jak pracować z uczniem zdolnym? Poradnik dla nauczycieli historii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kraków 2013.
 11. March A., Mój Che. Bardzo intymnie, Sine Qua Non, Kraków 2014.
 12. Miasta marzeń. Casablanka i Marrakesz, oprac. zbiorowe, AGORA, Warszawa 2012.
 13. Miasta marzeń. Kopenhaga, oprac. zbiorowe, AGORA, Warszawa 2012.
 14. Miasta marzeń. Rio de Janeiro, oprac. zbiorowe, AGORA, Warszawa 2012.
 15. Podleśna M., Przysłowie prawdę ci powie, Wydawnictwo Olimp, Kijewo Królewskie 2013.
 16. Podleśna M., Rysunki, rysuneczki Dinusia gąbeczki. Ćwiczenia usprawniające piszącą rączkę, Wydawnictwo Niko, Kijewo Królewskie 2013.
 17. Podleśna M., Rysunki, rysuneczki. Kucykowe kropeczki. Ćwiczenia usprawniające piszącą rączkę, Wydawnictwo Niko, Kijewo Królewskie 2013.
 18. Podleśna M., Rysunki, rysuneczki od Zuzi biedroneczki. Ćwiczenia usprawniające piszącą rączkę, Wydawnictwo Niko, Kijewo Królewskie 2013.
 19. Popiela M., Testy z języka polskiego dostosowane do nowej formuły sprawdzianu obowiązującej od 2015 roku, Wydawnictwo Niko, Kijewo Królewskie 2013.
 20. Sułek M., Potęga państw. Modele i zastosowania, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013.
 21. Trahair R.C.S., Czarna księga szpiegów, Wydawnictwo Sensacje XX wieku, Warszawa 2012.

E-books:

 1. Bajno P., Obudź w sobie pasję!, www.przemyslawbajno.pl.
 2. Kubach D., Jak zdobyć pracę dodatkową? Skuteczne sposoby i metody poszukiwania dodatkowych źródeł dochodu, www.addwork24.com.
 3. Wino i zdrowie, www.wineschool.pl.

Magazines:

 1. „StartUp Magazine”, 9/2013, July-August 2013.
 2. „StartUp Magazine”, 10/2013, September-November 2013.
 3. „StartUp Magazine”, 11/2013-2014, December 2013-February 2014.
 4. „StartUp Magazine”, 12/2014, March-May 2014.
 5. „StartUp Magazine”, 13/2014, June-August 2014.
 6. „Fenomen POLSKA”, 3(5)/2012.

Conference materials:

 1. 9th International Scientific Congress Societas Humboldtiana Polonarum “Safe world. UNDERSTANDING – TRUST – RESPONSIBILITY “; Poznań, 4-7 July 2013.
 2. Polish Congress of Rheology, Poznań, 13-15 October 2013.

Reports:

 1. European Foundation for Human Rights – report on the implementation of the project (conducting two-week training on human rights and national minorities).

Leaflets and posters:

 1. 2soczewki.pl – leaflet on the correct use of contact lenses.
 2. European Foundation for Human Rights – information leaflets about the Foundation’s activities and protection of human rights and national minorities (social and political problems, legal regulations)
 3. Initiative Group of the Residents of the “Folwarczna Stop” – posters encouraging to support the Group’s activities and / or informing about current events in the area.

Web pages and other online publications:

 1. European Foundation for Human Rights – correction of the home page www.efhr.eu (in 2012-2013).
 2. Modern Poland Foundation, project Wolne Lektury (www.wolnelektury.pl) – reading OCR files with simultaneous correction (2011).
 3. Initiative Group of the Residents of the “Folwarczna Stop” – proofreading www.przystanekfolwarczna.pl (tabs: “Our surroundings”, “What are we fighting for?”, “History of Kobylepola”, selected articles of the “News” section) (2013).
 4. HR Business Partner – correction of the entire content of the website www.zarzadzacbiznesem.pl (2013).
 5. Internet comparison engine and electronics price observer – website correction www.elecena.pl (tabs: “About the site”, “What’s new?”) (2012).
 6. Portal about additional work www.addwork24.com – editing and proofreading about 50 interviews (2013).
 7. Textbroker.pl – language edition of articles prepared for content marketing (2014-2015).