Umiejętności osobiste i interpersonalne, planowanie kariery zawodowej