Inne: redakcja i korekta

Książki drukowane:

 1. Balcerowicz B., O wojnie. O pokoju. Między esejem a traktatem, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013.
 2. Budzich D., Kowalska A., Wędrówki matematyczne. Testy przygotowujące do nowej formuły sprawdzianu obowiązującej od 2015 roku, Wydawnictwo Niko, Kijewo Królewskie 2013.
 3. Huk-Dacewicz A., Cykl scenariuszy dla uzdolnionych uczniów kl. III szkoły podstawowej w ramach kółka polonistycznego poświęcony mniejszościom narodowym i etnicznym w Polsce, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kraków 2012.
 4. Kaczmarski M., Korotkiewicz-Kaczmarska E., Alergia i nietolerancja pokarmowa. Mleko i inne pokarmy, Wydawnictwo Help-Med, Kraków 2013.
 5. Kędra M., Smakowanie świata, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kraków 2012.
 6. Kocurek M. i in., Przewodnik merytoryczny dla koordynatorów współpracy i sieci kształcenia, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kraków 2012.
 7. Kołodziejczyk K., Stosunki Unii Europejskiej z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Rola i znaczenie umów w zakresie handlu i pomocy rozwojowej, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013.
 8. Krysińska B., Cyferki – bawię się i uczę, Wydawnictwo Niko, Kijewo Królewskie 2013.
 9. Krysińska B., Literki – bawię się i uczę, Wydawnictwo Niko, Kijewo Królewskie 2013.
 10. Machałek M., Usowicz J., Jak pracować z uczniem zdolnym? Poradnik dla nauczycieli historii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kraków 2013.
 11. March A., Mój Che. Bardzo intymnie, Sine Qua Non, Kraków 2014.
 12. Miasta marzeń. Casablanka i Marrakesz, oprac. zbiorowe, AGORA, Warszawa 2012.
 13. Miasta marzeń. Kopenhaga, oprac. zbiorowe, AGORA, Warszawa 2012.
 14. Miasta marzeń. Rio de Janeiro, oprac. zbiorowe, AGORA, Warszawa 2012.
 15. Podleśna M., Przysłowie prawdę ci powie, Wydawnictwo Olimp, Kijewo Królewskie 2013.
 16. Podleśna M., Rysunki, rysuneczki Dinusia gąbeczki. Ćwiczenia usprawniające piszącą rączkę, Wydawnictwo Niko, Kijewo Królewskie 2013.
 17. Podleśna M., Rysunki, rysuneczki. Kucykowe kropeczki. Ćwiczenia usprawniające piszącą rączkę, Wydawnictwo Niko, Kijewo Królewskie 2013.
 18. Podleśna M., Rysunki, rysuneczki od Zuzi biedroneczki. Ćwiczenia usprawniające piszącą rączkę, Wydawnictwo Niko, Kijewo Królewskie 2013.
 19. Popiela M., Testy z języka polskiego dostosowane do nowej formuły sprawdzianu obowiązującej od 2015 roku, Wydawnictwo Niko, Kijewo Królewskie 2013.
 20. Sułek M., Potęga państw. Modele i zastosowania, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013.
 21. Trahair R.C.S., Czarna księga szpiegów, Wydawnictwo Sensacje XX wieku, Warszawa 2012.

Książki elektroniczne:

 1. Bajno P., Obudź w sobie pasję!, www.przemyslawbajno.pl.
 2. Kubach D., Jak zdobyć pracę dodatkową? Skuteczne sposoby i metody poszukiwania dodatkowych źródeł dochodu, www.addwork24.com.
 3. Wino i zdrowie, www.wineschool.pl.

Czasopisma:

 1. Czasopismo „StartUp Magazine”, nr 9/2013, lipiec-sierpień 2013.
 2. Czasopismo „StartUp Magazine”, nr 10/2013, wrzesień-listopad 2013.
 3. Czasopismo „StartUp Magazine”, nr 11/2013-2014, grudzień 2013-luty 2014.
 4. Czasopismo „StartUp Magazine”, nr 12/2014, marzec-maj 2014.
 5. Czasopismo „StartUp Magazine”, nr 13/2014, czerwiec-sierpień 2014.
 6. Kwartalnik „Fenomen POLSKA”, nr 3(5)/2012.

Materiały konferencyjne:

 1. 9. Międzynarodowy Kongres Naukowy Societas Humboldtiana Polonarum „Bezpieczny świat. ZROZUMIENIE – ZAUFANIE – ODPOWIEDZIALNOŚĆ”; Poznań, 4-7 lipca 2013 r.
 2. Polski Kongres Reologii, Poznań, 13-15 października 2013 r.

Sprawozdania i raporty:

 1. Europejska Fundacja Praw Człowieka – sprawozdanie z realizacji projektu (prowadzenie dwutygodniowych szkoleń dot. praw człowieka i mniejszości narodowych).

Ulotki i plakaty:

 1. 2soczewki.pl – ulotka o prawidłowym użytkowaniu soczewek kontaktowych.
 2. Europejska Fundacja Praw Człowieka – ulotki informacyjne dotyczące działalności Fundacji oraz ochrony praw człowieka i mniejszości narodowych (problemy społeczne i polityczne, regulacje prawne).
 3. Grupa Inicjatywna Mieszkańców „Przystanek Folwarczna” – plakaty zachęcające do wsparcia działań Grupy i/lub informujące o bieżących wydarzeniach w okolicy.

Strony WWW i inne publikacje internetowe:

 1. Europejska Fundacja Praw Człowieka – korekta strony głównej www.efhr.eu (w latach 2012–2013).
 2. Fundacja Nowoczesna Polska, projekt Wolne Lektury (www.wolnelektury.pl) – odczyt plików OCR z jednoczesną korektą (2011 r.).
 3. Grupa Inicjatywna Mieszkańców „Przystanek Folwarczna” – korekta strony www.przystanekfolwarczna.pl (zakładki: „Nasza okolica”, „O co walczymy?”, „Historia Kobylepola”; wybrane artykuły działu „Aktualności”) (2013 r.).
 4. HR Business Partner – korekta całej treści strony www.zarzadzacbiznesem.pl (2013 r.).
 5. Internetowa porównywarka i obserwator cen elektroniki – korekta strony www.elecena.pl (zakładki: „O serwisie”, „Co nowego?”) (2012 r.).
 6. Portal o pracy dodatkowej www.addwork24.com – redakcja i korekta około 50 wywiadów (2013 r.).
 7. Textbroker.pl – edycja językowa artykułów przygotowanych na potrzeby content marketingu (w latach 2014-2015).